Kontakt

  • Ing. Ladislava Fiedlerová
    koordinátor projektu Brno-Zdravé město
    Adresa Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 173 075

Projekt Brno-Zdravé město

Světová zdravotnická organizace (WHO) iniciovala v roce 1988 vznik mezinárodního projektu Zdravé město s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Město Brno se do projektu zapojilo v roce 1994 a stalo se zakládajícím členem Národní sítě zdravých měst ČR.

Od roku 1996 reprezentuje město Brno jako jediné Českou republiku v Evropské síti Zdravých měst, zastřešenou Světovou zdravotnickou organizací. Získané zkušenosti a příklady dobré praxe může město Brno využívat při tvorbě vlastních projektů a aktivit.

Brno-Zdravé město dlouhodobě spolupracuje s městy a národními sítěmi v Akční skupině aktivního stárnutí a dále v Pracovní skupině zdraví a životní prostředí.

Zdravé město není jen projekt, ale vize, strategie i konkrétní realizace opatření ve prospěch občanů. Vychází přitom ze základních dokumentů „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“, „Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030“ a oborových strategických dokumentů ČR.

Zdravé město by mělo mít jasnou vizi, kam směřuje v oblastech, které přímo nebo nepřímo ovlivňují život občanů (životní prostředí, zdravotnické a sociální služby, bytová výstavba, doprava, vzájemná spolupráce organizací na opatřeních a aktivitách podporujících zdraví a zdravý životní styl, ale také participace občanů na vytváření této vize a její realizaci). Základním předpokladem je politická vůle město optimálně rozvíjet a přijímat všechna opatření ve prospěch občanů. Politická reprezentace města Brna schválila v prosinci 2017 hlavní strategický dokument „Strategie pro Brno 2050“, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje.

Akce a události

Veškeré akce a události realizované v rámci projektu Brno – Zdravé město naleznete v KALENDÁŘI.

Důležité dokumenty

Město Brno a Fair trade

Výroční zprávy projektu Brno-Zdravé město

Činnost projektu Brno-Zdravé město do roku 2014

Užitečné odkazy

Národní síť Zdravých měst ČR

Evropská síť Zdravých měst WHO

Projekt Aktivní stárnutí v zemích V4