Kontakt

 • Ing. Petr Doležel
  vedoucí referátu
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 438

Agenda

 • Kontroluje hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a sanovování návrhů na opatření.
 • Analyzuje, přezkoumává a vyhodnocuje hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru.
 • Zpracovává podklady pro rozpočet města – ORJ 7100.
 • Provádí kontrolní činnost v oblasti ekonomické, ve vztahu k povinnostem plynoucím ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
 • Kontroluje a zajišťuje úhrady dodavatelských faktur a platby z uzavřených smluv.
 • Provádí další činnosti ekonomického rázu.