Kontakt:

Oddělení prorodinné politiky

  • aplikuje prorodinná opatření, spolupracuje na nich s Jihomoravským krajem, úřady městských částí, vysokými školami i nestátními organizacemi,
  • připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti podpory rodiny, aktivního stárnutí, přístupnosti města a osvětové kampaně na podporu osob s pohybovým či smyslovým znevýhodněním,
  • iniciuje aktivity v oblasti odstraňování bariér a zpřístupňování města, zajišťuje pravidelnou aktualizaci mapového portálu a tiskovin o přístupnosti objektů na území města,
  • sbírá od občanů podněty   pro Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno,
  • podílí se na přípravě strategického dokumentu Plán zdraví statutárního města Brna v oblastech Politika zdravé rodiny a Aktivní a zdravé stárnutí,
  • má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti podpory rodinné politiky,
  • organizuje činnost Poradního sboru RMB pro rodinu,
  • organizuje činnost Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno,
  • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro občany se zrakovým znevýhodněním a koordinuje vzájemnou spolupráci Magistrátu města Brna s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově znevýhodněným občanům.