Kontakt

 • Mgr. Jitka Staňková
  vedoucí Oddělení právně – kontrolního
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 449

Agenda

 • Zpracovává návrhy smluv mezi městem a organizacemi v oblasti zdravotnictví.
 • Zodpovídá za kontroly v příspěvkových organizacích v působnosti odboru, zaměřené na jejich hospodaření a správnost účetnických operací.
 • Vydává speciální označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5a) a označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče (č. O 5b).
 • Zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona o návykových látkách.
 • Kontroluje činnost úřadů městských částí na úseku přenesených působností a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc.
 • Přezkoumává rozhodnutí ve věci přestupků na úseku zdravotnictví (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).