Kontakt:

 • Mgr. Jitka Staňková
  vedoucí Oddělení právně-kontrolního
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 449

Oddělení právně–kontrolní

 • zpracovává návrhy smluv mezi městem a organizacemi v oblasti zdravotnictví,
 • zodpovídá za kontroly v příspěvkových organizacích v působnosti odboru, zaměřené na jejich hospodaření a správnost účetnických operací,
 • vydává speciální označení vozidla lékaře ve službě (č. O 5a) a označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče (č. O 5b),
 • zajišťuje administrativní agendu ve vztahu k ustanovením zákona o návykových látkách,
 • kontroluje činnost úřadů městských částí na úseku přenesených působností a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc,
 • přezkoumává rozhodnutí ve věci přestupků na úseku zdravotnictví (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).