Kontakt:

 • Bc. Eva Krejčová
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 445
 • Helena Šujanská
  ekonom – analytik
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 446

Základní informace

 • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5a nemusejí v jednotlivých případech, v nichž to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.
 • Místní příslušnost pro vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu je dána místem trvalého pobytu žadatele.
 • Žádost může podat: lékař provozující zdravotnické zařízení nebo zaměstnanec zdrav. zařízení, který však vykonává návštěvní službu.

Lze vyřídit elektronicky?

Ne.

Způsob vyřízení

 • O zvláštní označení vozidla lékaře vykonávajícího návštěvní službu lze požádat pouze osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách:

  pondělí                  8.00–17.00
  středa                    8.00–17.00
  pátek                     8.00–12.00
 • Žadatel musí doložit průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem, rozhodnutí o registraci zdrav. zařízení a čestné prohlášení, že vykonává návštěvní službu (v případě zaměstnance poskytovatele zdrav. služeb nutno doložit potvrzení poskytovatele, že žadatel je jeho zaměstnanec a vykonává návštěvní službu).

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Legislativní úprava

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., a § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.


Dokumenty