Kontakt:

Podporujeme:

  • služby pro upevnění funkce a soudržnosti rodiny,
  • služby péče o dítě,
  • aktivní stárnutí a mezigenerační dialog,
  • slučitelnost osobního a pracovního života,
  • informovanost rodin,
  • propagaci a ocenění role rodiny a vytváření prorodinného klimatu ve společnosti,
  • vytváření prostředí příznivého rodinám.

Součástí podpory je dotační program Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky, prostřednictvím kterého jsou podporovány prorodinné organizace, které na území města Brna nabízejí široké spektrum služeb.

Koordinátory a realizátory rodinné politiky města Brna jsou Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu a Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví Magistrátu města Brna.

Užitečné odkazy:

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vše o Family Pointech

Centrum pro rodinu a sociální péči

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Centrum volného času Lužánky

Socio Info Centrum

Interdisciplinární tým pro oblast domácího násilí

Dopravní podnik města Brna

Kudy z nudy

Kam s dětmi – Aktivity pro děti a jejich rodiče

Rodinné pasy Jižní Morava