Centrum tísňového volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

155

Městská policie Brno

156

Policie ČR

158

První pomoc

Lékařská pohotovostní služba praktického lékaře – pro dospělé

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 139/6, 662 50 Brno

pondělí – pátek:


nepracovní dny:

17:00 – 7:00 h.
(ordinační doba do 6:40 h.)

nepřetržitě

+420 545 538 538

Lékařská pohotovostní služba – dětská pohotovost

Dětská nemocnice FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno

pondělí – pátek:

nepracovní dny:

15:30 – 7:00 h.

nepřetržitě


+420 532 234 935

Lékařská pohotovostní služba zubní – pro dospělé i děti

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 139/6, 662 50 Brno

pondělí – pátek:

nepracovní dny:

18:00 – 24:00 h.

8:00 – 20:00 h.

Poslední pacient zubní LPS bude ošetřen 1/2 hodiny před koncem uvedené pracovní doby.

+420 545 538 421

Lékárenská pohotovostní služba

Dr. Max Lékárna, Bašty 413/2, 602 00 Brno

pondělí – neděle:

nepřetržitě

+420 542 213 531

Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení v Brně

Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 139/6, 662 50 Brno

pracovní dny:

nepracovní dny:

17:00 – 7:00 h.

nepřetržitě

+420 545 538 538

V místě bydliště zesnulého provádí ohledání příslušný praktický lékař, po dobu jeho nepřítomnosti praktický lékař, který ho zastupuje.
Mimo pracovní dobu praktického lékaře, nebo pokud není k dosažení, provádí ohledání koroner.
Při úmrtí doma, kdy zesnulý má jiné trvalé bydliště (např. návštěva) provádí ohledání koroner.
Při úmrtí ve veřejných prostorách je nutné oznámení Policii, ohledání pak provádí koroner.
Při podezření na zaviněné úmrtí (sebevražda, cizí zavinění) musí být informována Policie. Ohledání pak provede buď příslušný praktický lékař, nebo koroner.
V případě pochybností volejte dispečink rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 155 pro informaci, jak postupovat. Zde se také dozvíte kontakt na koronera.