Kontakt

 • Mgr. Iva Koudelková
  vedoucí Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 437

Agenda

 • Připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti zdraví a podpory kvality života.
 • Podílí se na podpoře a rozvoji oblasti neformální péče a bezpříspěvkového dárcovství krve.
 • Má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb, podpory neformálních pečovatelů a prevence domácího násilí.
 • Vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem.
 • Vytváří spolu s dalšími organizacemi strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ a koordinuje jeho realizaci v oblastech Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.
 • Organizuje činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí.
 • Realizuje projekt „Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno“.
 • Zajišťuje udržitelnost projektu „Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna“.