Kontakt:

 • Mgr. Iva Koudelková
  vedoucí Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 437

Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví

 • připravuje a realizuje odborné projekty, organizuje akce a programy v oblasti zdraví a podpory kvality života,
 • podílí se na podpoře a rozvoji oblasti neformální péče a bezpříspěvkového dárcovství krve,
 • má na starosti agendu dotací z rozpočtu města na vyhlášené programy v oblasti zdravotnických služeb, podpory neformálních pečovatelů a prevence domácího násilí,
 • vede registr evidence podpor de minimis poskytnutých odborem,
 • vytváří spolu s dalšími organizacemi strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ a koordinuje jeho realizaci v oblastech Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence, Politika zdravé rodiny, Aktivní a zdravé stárnutí, Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí,
 • organizuje činnost Interdisciplinárního týmu pro pomoc obětem domácího násilí,
 • realizuje projekt „Longitudinální studie zdravotních modulů pro město Brno“,
 • zajišťuje udržitelnost projektu „Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů na území města Brna“.