Motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Nositelem ceny Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

V Jihomoravském kraji je administrátorem Křesadla organizace Maltézská pomoc, o.p.s., za podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Jihomoravského dobrovolnického centra z.s.

Statutární město Brno je partnerem ceny Křesadlo od roku 2017, kdy proběhl 1. ročník.

Více informací na Křesadlo JMK.

Křesadlo je také na Facebooku – sledujte nás!

FB  @kresadloJMK