Osvětový film Národní sítě Zdravých měst – Participace veřejnosti
TVZM: Referenční BRNO – Rodinná politika
Výroční zpráva NSZM ČR 2022 – Jaký byl rok Zdravých měst?
KONFERENCE NSZM 2023 – Investice, energetika, dobrá praxe
What is the WHO European Healthy Cities Network? From Local to Global