Kontakt:

  • Mgr. Iva Koudelková
    vedoucí Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví
    Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 172 437

Motto: „Nezavíráme oči před domácím násilím.“

Prevence násilí v rodině

DOMÁCÍ NÁSILÍ je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické či sociální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně a dlouhodobě v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se může stupňovat. Domácí násilí je celospolečenský problém, nikoli záležitost jednotlivců, a vede ke ztrátě schopností včas násilí zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. 

Čím je specifické?

Děje se mezi osobami, které k sobě mají blízký nebo intimní vztah, útok od někoho blízkého zraňuje více než od cizího člověka.
Může začít nenápadně tím, že je postupně podkopána sebedůvěra ohrožené osoby.
K násilí ve vztahu nedochází neustále – střídají se období násilí a klidu, kdy se násilník omlouvá a snaží se o usmíření.
Násilí může trvat roky a pro ohroženou osobu je obtížné odejít, když je přesvědčována, že je na násilníkovi zcela závislá.
Domácímu násilí jsou často přítomny děti.

Co si o něm často mylně myslíme?

Obecné mínění: Domácí násilí se vyskytuje pouze v sociálně slabších vrstvách.
Pravda: Domácí násilí se týká všech lidí bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, rasu a náboženství.

Obecné mínění: Příčinou domácího násilí je alkoholismus partnera.
Pravda: Alkoholismus není příčina a ani omluva domácího násilí. Může být jeho stimulem.

Obecné mínění: Situace nemůže být tak vážná, jinak by násilnou osobu její partner opustil.
Pravda: Násilné osoby svým partnerům vyhrožují, že v případě odchodu ublíží jejich dětem nebo jim. Zůstávají tedy ze strachu, ale nikdy ne proto, že by s násilnou osobou souhlasili.

Obecné mínění: Domácí násilí je chybou ohrožené osoby, vinu nelze svalovat pouze na stranu osoby násilné.
Pravda: Za násilné chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba.

Obecné mínění: Ohroženou osobu i násilnou osobu lze na první pohled rozeznat.
Pravda: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domova. Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Ohrožená osoba se za svoji situaci stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv svěřit.

Obecné mínění: Domácí násilí je okrajová záležitost, která se vyskytuje jen zřídka.
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí zažilo 38 % žen a 10 % mužů.

Obecné mínění: Rodinná terapie může problémy vyřešit.
Pravda: Terapie může vyřešit partnerské problémy. Násilí však znamená problém vycházející ze strany agresora a ke změně může dojít pouze tehdy, když násilná osoba převezme za své chování plnou odpovědnost.

Obecné mínění: Domácí násilí je soukromá záležitost.
Pravda: Domácí násilí je trestným činem, nikoliv soukromá záležitost a musí být postihováno.

Obecné mínění: Domácí násilí jsou spíše hádky, tzv. „italské manželství“.
Pravda: Je nutné odlišit vzájemné napadání a hádky, kdy stojí proti sobě dva aktéři ve stejné pozici od domácího násilí, kde na jedné straně stojí ohrožená osoba a proti ní osoba násilná.

Obecné mínění: Ohrožené osoby domácím násilím mají toto násilí ve vztahu rády.
Pravda: Jedná se o druhý nejčastější mýtus. Pravdou ale je, že nikdo netouží po soužití, které je stále provázené bitím, ponižováním a psychickým terorem. Navíc takové prostředí je i krajně nevhodné pro výchovu dětí.

STALKING označuje úmyslné pronásledování a obtěžování, které může být nebezpečné a ohrožovat vaši bezpečnost. Může jít o pokračování násilí po předchozím domácím násilí.
V České republice je stalking od 1. 1. 2010 trestným činem.

Pokud se nacházíte v roli osoby ohrožené násilím nebo nebezpečným pronásledováním, požádejte o pomoc osobu, které důvěřujete (rodiče, přátelé, sousedé apod.), nebo kontaktujte pomáhající instituce.

Jaká je role města Brna?

Město Brno se tématu násilí v rodině věnuje dlouhodobě a systematicky již od roku 2005 s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel města. K zajištění strategického plánování a řízení aktivit v oblasti prevence násilí v rodině, je toto téma součástí strategických a rozvojových dokumentů města Brna včetně oborové strategie OZ MMB Plán zdraví města Brna 2018-2030.

V přístupu k řešení problematiky město uplatňuje princip mezioborové spolupráce. Podstatou je spolupráce všech institucí, které mohou pomoci rodinám zasaženým domácím násilím. Na principu takové spolupráce je založen i Interdisciplinární tým města Brna pro oblast domácího násilí (zkr. IDT), který od roku 2005 pracuje pod koordinací Odboru zdraví MMB a zajišťuje mezioborovou spolupráci na území města. 

Interdisciplinárními partnery města Brna v oblasti prevence násilí v rodině a pomoci zasaženým rodinám jsou i organizace státní, městské i neziskové.     

Užitečné odkazy:

Ke stažení: