Kontakt:

 • Helena Šujanská
  ekonom – analytik
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 446
 • Julie Prosková
  odborný referent
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 440

Základní informace

Ve věci jednají fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností.

Co je nutné doložit?

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního nebo odborného zástupce právnické osoby, prokáže písemně pověřením podepsaným statutárním nebo odborným zástupcem právnické osoby.
 • Písemnou objednávku.
 • Platný doklad totožnosti.

Lze vyřídit elektronicky?

Ne.

Způsob vyřízení

 • O vydání tiskopisů na omamné látky lze požádat osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách:

  pondělí                8.00–17.00
  středa                  8.00–17.00
  pátek                   8.00–12.00

Poplatky

 • Za 1 blok receptů s modrým pruhem (25 ks) 60,00 Kč v hotovosti na místě.
 • Za 1 blok žádanek s modrým pruhem (25 ks) 75,00 Kč v hotovosti na místě.

Legislativní úprava

§ 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.


Dokumenty