Kontakt:

  • Mgr. Iva Koudelková
    vedoucí Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví
    Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 172 437

Podpora zdraví a její koncepční vymezení, která je zajišťována prostřednictvím Oddělení koncepce rozvoje a podpory zdraví, je jednou z hlavních oblastí činnosti Odboru zdraví. Jejím cílem je dlouhodobě směřovat ke zlepšení zdraví a vyšší kvalitě života obyvatel, což je jeden z předpokladů pro komplexní udržitelný rozvoj města.

Aktivity realizované v rámci podpory zdraví se zaměřují zejména na zvyšování míry odpovědnosti za vlastní zdraví, posilování zdravotní gramotnosti obyvatel, podporu prevence civilizačních chorob a podporu zdravého životního stylu v širším slova smyslu, a to napříč různými věkovými skupinami. Součástí aktivit je také podpora bezpříspěvkového dárcovství krve a krevních složek, paliativní a hospicové péče včetně vzdělávaní v oblasti první pomoci s využitím přístrojů AED.

K naplnění těchto cílů proto každoročně pořádáme řadu celoměstských kampaní zaměřených na prevenci úrazů, prevenci onkologických onemocnění i prevenci obecně, i na podporu zdraví. Každoročně zajišťujeme realizaci série vzdělávacích seminářů včetně kurzů první pomoci. Realizujeme řadu zábavně sportovních aktivit na podporu zdraví včetně programů pro bezpříspěvkové dárce krve. Při naplňování našich cílů spolupracujeme s řadou neziskových organizací a zajišťujeme také finanční pomoc aktivitám na podporu zdraví prostřednictvím dotačních programů města Brna.