Kontakt:

  • Ing. Iveta Kučerová
    referent pro rodinu
    Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 172 435

O rodinné politice města Brna

Město Brno formuluje svůj základní postoj přihlášením se k ideálu „město pro rodiny“. Vyjadřuje tím zájem věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech. Jedná se o oblast služeb pro rodiny, poradenství, školství, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, oblast sociální, zdravotní, ale i oblast bydlení či dopravy. Téma podpory rodiny tak můžeme nazvat tématem průřezovým.

Rodinná politika města Brna vychází z předpokladu, že vytvářením a zkvalitňováním pro-rodinného klimatu v měst Brně lze dosáhnout větší spokojenosti rodin a tím i snahy rodin se natrvalo v Brně usazovat.

Cíle rodinné politiky města Brna

Základním cílem rodinné politiky města Brna je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny.

K tomuto cíli vede cesta posilování pro-rodinného klimatu ve společnosti, v jehož rámci je snadněji dosažitelný politický konsenzus k realizaci jednotlivých opatření ve prospěch rodin.

Důležitou součástí snahy o vytvoření pro-rodinného klimatu ve společnosti je zdůrazňování hodnoty stabilní a prosperující rodiny pro plnohodnotné osobnostní zrání jednotlivce, ale i faktická nenahraditelnost rodiny pro udržitelný rozvoj společnosti.

Rodina je nejúspěšnějším garantem mezigeneračního předávání hodnot, na kterých svobodná a demokratická společnost spočívá. Podpora tohoto procesu je další vysoký cíl rodinné politiky města. Považujeme jej za relativně dostupný, protože drtivá většina mladých lidí si podle sociologických výzkumů podobné hodnoty promítá do své vztahové a reprodukční budoucnosti.


Ke stažení: