Město Brno formuluje svůj základní postoj přihlášením se k ideálu „město pro rodiny“.

Základním cílem rodinné politiky města Brna je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám rodin ve všech jejich životních etapách (od období plánování rodiny a až po období stáří) a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí, v oblasti harmonizace zaměstnání a osobního života, přípravy na stáří a kvality života v seniorském věku.

Podpora rodiny je průřezovým tématem. Jde o zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech: oblast služeb pro rodiny, poradenství, školství, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, oblast sociální, zdravotní, ale i oblast bydlení či dopravy.

Podpora rodin je součástí investic do lidského kapitálu, který je vytvářen i v rodině, a proto je rodina pro soudržnost a další rozvoj společnosti nezbytná. Zdravá a fungující rodina, byť rozšířena o řadu nových forem partnerství a soužití, je stále považována za základ společnosti.


Dokumenty ke stažení