Kontakt:

 • Mgr. Radim Paseka
  koordinátor pro osoby se zrakovým postižením
  Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
  Telefon +420 542 172 461

Úvod


Jste osoba se zrakovým postižením?

Znáte nějakou osobu se zrakovým postižením, která řeší nějakou věc/situaci s kterou si neví rady?

Nevíte, na koho se máte obrátit ve městě Brně, když potřebujete poradit, pomoci či prosadit potřebné věci pro tyto osoby?

Pokud jste alespoň na jednu z výše otázek odpověděli ano, tak právě pro vás tu je koordinátor pro osoby se zrakovým postižením.


O koordinátorovi


Magistrát města Brna na Odboru zdraví má svého koordinátora pro osoby se zrakovým postižením, který je tu pro vás.

Koordinátor může vám být nápomocen a může vám nabídnout své služby zejména v těchto činnostech:

 • Vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činností MMB ve vztahu k veřejnosti, zaměřené především na zrakově postižené občany.
 • Zjišťuje a shromažďuje informace vztahující se ke zrakově postiženým.
 • Provádí konzultační a poradenskou činnost pro zdravotně postižené občany se zvláštním zaměřením na zrakově postižené.
 • Koordinuje vzájemnou spolupráci MMB s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým občanům.
 • Spolupracuje s ÚMČ, úřady práce, stavebními úřady, zdravotnickými zařízeními, správou sociálního zabezpečení a ostatními institucemi v oblastech týkající se problematiky zrakově postižených.
 • Konzultuje problematiku zrakově postižených s jednotlivými útvary MMB a MČ.
 • Vytváří a zajišťuje aktualizaci informačních stránek na webu města se zaměřením na zrakově postižené občany.
 • Zajišťuje správu webových stránek města v oblasti přístupnosti pro zrakově postižené.
 • Informuje na webových stránkách města o službách a akcích pro zrakově postižené.
 • Testuje přístupnost webových stránek městských a státních institucí pro zrakově postižené.
 • Vytváří osvětové materiály a pořádá osvětové akce pro veřejnost se zaměřením na problematiku zrakově postižených občanů.
 • Spolupracuje s vysokými školami v oblasti vytváření nových postupů při pomoci zrakově postiženým.
 • Konzultuje a testuje opatření v oblasti bezbariérovosti objektů, ulic, veřejných prostranství a dopravy pro skupinu zrakově postižených.
 • Organizuje, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým, školení pro zaměstnance úřadů a městských organizací v problematice přístupu ke zrakově postiženým.
 • Organizuje, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým, kampaně pro veřejnost.
 • Seznamuje se průběžně se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou.
 • A další podle vašich potřeb.

Koordinátor od vás rád uvítá věcné podněty, návrhy a připomínky, týkající se práce koordinátora pro osoby se zrakovým postižením.

Prosíme o předání informací o existenci koordinátora na Magistrátě města Brna a náplni jeho činnosti všem těm, kterým může být jakkoliv nápomocen při řešení jejich situace.


ProjektySpolupráce s organizacemi


Alfons – Poradenské centrum VUT

Areál dopravní výchovy a vzdělávání Riviéra

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Knihovna pro nevidomé a slabozraké

LORM – Společnost pro hluchoslepé

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Poradenské a profesní centrum Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Brno-sever

SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Brno-střed

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Škola pro výcvik vodicích psů

Tandem Brno

Technické muzeum v Brně, Oddělení dokumentace slepecké historie

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně

TyfloCentrum Brno

Tyfloservis – Krajské středisko Brno

Spolek VODICÍ PES


Ke stažení