Kontakt:

  • RNDr. Lydie Zukalová
    odborný referent
    Adresa Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 173 074

Prevence a podpora zdraví

Způsob života ovlivňuje naše zdraví minimálně z 50 %. Město Brno každoročně pořádá řadu osvětových akcí a kampaní určených široké veřejnosti za účelem zvýšení informovanosti v oblasti prevence, podpory zdraví a zdravého způsobu života. Odbor zdraví MMB při realizace těchto aktivit spolupracuje s desítkami organizací ve městě – školami, neziskovými, odbornými a dalšími institucemi, které se této tematice věnují.

Akce a kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu

Brněnské dny prevence

Kampaň je zaměřená na informování veřejnosti o důležitosti a možnostech prevence civilizačních chorob a podpoře jejich včasné diagnostiky. Probíhá formou přednášek, praktických seminářů, workshopů a také nabídkou odborných pracovišť seznámit se s jejich činností v oblasti prevence a léčby civilizačních onemocnění.

Brněnské dny pro zdraví

Kampaň má za cíl motivovat veřejnost k zájmu o vlastní zdraví a zdravý životní styl. Je postavena na spolupráci s organizacemi, které svou činností podporují zdravý životní styl a odpovědnost veřejnosti za vlastní zdraví ve městě Brně. V rámci kampaně jsou pro veřejnost realizovány aktivity, edukační programy, poradenství a diagnostika.

Brněnské dny bez úrazu

Nosným tématem kampaně je prevence úrazů. Osvětové a edukační aktivity a materiály vzniklé v rámci kampaně jsou pak zaměřené na různé oblasti nebo jednotlivé cílové skupiny, např. první pomoc, prevence úrazů u dětí, prevence úrazů u seniorů, prevence pádů atd.

Brno narůžovo

Kampaň je realizována v říjnu, kdy je celosvětově připomínána problematika zhoubných nádorů prsu a obecně boj proti rakovině. Klade si za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o rakovině prsu a zdůraznit význam prevence a včasné léčby onkologických onemocnění, opět především z pohledu podpory zdravého životního stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví.

Realizované aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu najdete v KALENDÁŘI.

Ke stažení: