Kontakt:

  • Bc. Jelena Kucielová
    referent pro oblast bezbariérovosti
    Adresa Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
    Telefon +420 542 172 464

Město Brno se už nějaký čas snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, a zdravotní stav. V rámci Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku nespočet akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají.

Akce a kampaně v rámci Brno bez bariér:

Dny umění na Moravě – výstava (duben)

V rámci Dne nevidomých bude probíhat i výstava obrazů nebo fotografií v některých z brněnských kaváren.

Roztoč to! (květen)

Akce pojednává o problematice poranění míchy a zároveň seznamuje se životem na vozíku. Primárním cílem této osvětové akce je prevence před úrazy.

Neboj se (mě)! (květen)

Akce je zaměřena na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým znevýhodněním a představení prostorové orientace a rovněž představení práce vodicího psa.

Kafe trochu jinak (červen)

Cílem této akce je odstranit bariéry mezi zrakově znevýhodněnými lidmi a běžnou populací a obohatit tak své zkušenosti v přirozeném prostředí.

Neslýchaná akce! (září)

Je zaměřena na problematiku osob se sluchovým znevýhodněním. Upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým znevýhodněním. Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým znevýhodněním mezi širokou veřejnost a pomoct lidem si uvědomit, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají.

Dny umění na Moravě – koncert (září)

Koncert se koná v rámci 30. ročníku festivalu Dny umění nevidomých, jehož hlavním záměrem je představovat veřejnosti nevidomé a slabozraké umělce především v hudebním a výtvarném oboru.

Den nevidomých (listopad)

Akce se zaměřuje na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním a připomene mezinárodní svátek „Den nevidomých“. Umožňuje dozvědět se a vyzkoušet si, co je nevidět, konkrétní aktivity – volnočasové, sportovní, profesní, rehabilitační, ovládání náročných elektronických kompenzačních pomůcek kompenzačních hraček…, získat informace o správném nabídnutí a provedení pomoci osobám se zrakovým postižením. Představení práce vodicího psa.

Realizované akce „Brno bez bariér“ najdete v KALENDÁŘI.

Spolupracující organizace:

Zajímavé odkazy: