V celém evropském regionu a tudíž i v zemích Visegrádské čtyřky roste v populaci počet a podíl lidí nad 60 let. Tempo tohoto přírůstku je rychlejší než v předchozích desetiletích. Z tohoto důvodu se zdravé stárnutí obyvatelstva stalo jednou z hlavních výzev Organizace Spojených Národů pro desetiletí 2021 až 2030.

Brno–Zdravé město se úspěšně zapojilo do projektu Aktivní stárnutí v zemích V4 a to díky finanční podpoře Visegrádského fondu. Partnery města v projektu jsou: Dunajská Streda (Slovenská republika), Łódź (Polská republika) a Pécs (Maďarsko), které je součástí Asociace zdravých měst Karpatské kotliny (dříve Maďarská síť Zdravých měst).

Cílem projektu je podpořit aktivní stárnutí v zemích V4, určit nejúčinnější způsoby motivace, aby občané měli příležitosti i informace k udržení aktivního života i ve vyšším věku – ať už fyzického, duševního nebo kulturního.

Město Brno má jednu z nejvyšších hodnot indexu stáří v České republice. Změna věkové struktury obyvatel je způsobena prodlužováním délky života díky růstu kvality zdravotní péče a změny životního stylu obyvatel k lepšímu. Dostupnost zdravotní péče je v Brně na velmi dobré úrovni. Vzhledem ke zvyšování počtu seniorů se dlouhodobě město Brno snaží klást velký důraz na péči o zdraví seniorů a jejich aktivní život, což bylo prioritou již od vzniku Plánu aktivního stárnutí v roce 2012. Aktivní složka života ve stáří je zakotvena ve strategickém dokumentu Strategie Brno 2050 a v Plánu zdraví.

Projekt probíhá od července 2022 do června 2023.