Realizace rodinné politiky ve městě Brně je koordinována Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu. Jeho úkolem je iniciovat diskusi o potřebách rodin v městě Brně a navrhovat dlouhodobá koncepční i bezprostřední konkrétní opatření, která budou potřeby rodin uspokojovat. Je tvořen skupinou odborníků, politiků, úředníků magistrátu a zástupců prorodinných neziskových organizací, jejíž členové jsou do této dobrovolné a neplacené funkce Radou města Brna jmenováni. Poradní sbor RMB pro rodinu má právo k předběžným jednáním s institucemi a organizacemi v tématice jednotlivých opatření pro podporu rodin. Veškerá rozhodnutí uskutečňuje Rada či Zastupitelstvo města Brna podle zákonem daných postupů.


Ke stažení:

Zápisy z jednání Poradního sboru RMB pro rodinu: