Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům z Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i ochranu životního prostředí. Podpora fair trade je efektivní formou cílené rozvojové pomoci. 
Mezi fairtradové produkty patří např. káva, čaj, čokoláda, třtinový cukr, ovocné džusy, rýže či bavlna. Spotřebitel pozná fairtradový výrobek nejlépe podle certifikační známky Fairtrade® na obale.

Město Brno podporuje Fair trade  dlouhodobě jako formu účinné podpory drobných producentů v rozvojových zemích. Fairtradové občerstvení se podává např. v Klubu zastupitelů a v některých kancelářích Magistrátu města Brna i úřadů městských částí. S cílem zajistit informovanost o Fair trade jsou pravidelně pořádány propagační akce pro veřejnost v rámci celoměstských kampaní Projektu Brno-Zdravé město, např. fairové snídaně, různé přednášky apod. Společně s nevládními neziskovými organizacemi se město Brno rovněž podílí na hlavní propagační akci – Týden pro Fair trade.

Město Brno se rovněž zapojilo do projektu Fairtradových měst. Tento projekt podporuje i Národní síť Zdravých měst, která ji vnímá jako součást plnění cílů Agendy 21. Záštitu nad projektem v České republice převzalo Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Více na www.fairtradovamesta.cz

Ke stažení: