10:00-18:00 h. | náměstí Svobody

Rok uběhl jako voda a město Brno opět připravuje prostřednictvím Odboru zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s, Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám v měsíci květnu akci „Neboj se (mě)!“ na náměstí Svobody dne 31. 5. 2023, od 10:00 do 18:00 h.

Akce je zaměřena na problematiku osob se zrakovým znevýhodněním a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým postižením a představení prostorové orientace.

Hlavním úkolem akce je pomoci lidem uvědomit si, jaké překážky musejí nevidomí každý den překonávat. Člověk totiž vnímá 80 % informací zrakem. Jeho ztráta, případně život s těžkou zrakovou vadou, je proto pro většinu lidí nepředstavitelná. Dle našeho názoru je velmi důležitá informovanost a osobní zážitek tou nejlepší cestou, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým postižením. Proto chceme veřejnosti prostřednictvím osvětové akce (jejího čtvrtého ročníku) umožnit zažít to, co běžně nemůžeme – „jaké to je nevidět“.

Záštitu nad akcí převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ke stažení: