Rodina – péče o trvale udržitelný život

Jako již každý rokem, tak i v tom letošním se můžete těšit, že se město Brno opět aktivně zapojí do celorepublikové kampaně Týden pro rodinu v termínu 13. – 21. 5.2023. Letošní akce je již 15. ročníkem a zaměří se především na rodinu jako takovou, s podtitulem „Rodina – péče o trvale udržitelný život“.

Akce se koná pod záštitou člena Rady města Brna RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D.

Smyslem Týdne pro rodinu je ocenit všechno dobré, co v rodinách nacházíme: místo důstojného růstu i stárnutí, nekonečnou trpělivost při výchově, obětavost i velkorysost, úsilí investované do budování kvalitních vztahů, solidaritu, úctu a věrnost.

Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB oslovilo řadu brněnských organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro rodinu našla veliký ohlas a rozhodly se ji podpořit řadou různorodých akcí, které jsou pro svůj velký počet časově rozvrženy do celého měsíce května. Jsou připraveny například procházky přírodou za poznáním, výlety, webináře, přednášky apod., kterých se rodiny mohou zúčastnit. Díky nim se měsíc květen stane opravdu měsícem rodiny.

Týden pro rodiny je ideální příležitostí, jak si vyzkoušet různé aktivity bez ohledu na věk, tímto i získat nové poznatky, dojmy, zážitky a v neposlední řadě si užít společně strávený čas s rodinou i se svými blízkými. Udělat něco pro své zdraví, včetně toho, že si rozšíříte obzor doposud něčeho nepoznaného a získáte třeba i nějakou inspiraci pro rodinnou pohodu.

Vyvrcholením bude 13. června 2023 celodenní akce pro rodiny u sochy markraběte Jošta, Moravské nám. 611/6, 602 00 Brno, kde se uskuteční Veletrh prorodinných a seniorských organizací.

Na veletrhu se veřejnost bude moci seznámit s činností mnoho organizací působících ve městě Brně, které se věnují rodinám a seniorům. Součástí bude doprovodný program plný zábavy určený pro celou rodinu. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu května na letácích a také zde.

Velmi nás potěší, když se vybraných akcí zúčastníte a stanou se pro vás příjemnými rodinnými zážitky.

Ke stažení: