PALIATIVNÍ PÉČE – HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH CEST

9:00 – 16:00 h. | Nová radnice, Brno

Hlavním tématem a také podtitulem letošního 5. regionálního setkání odborníků a zájemců o oblast paliativní péče, které pořádá statutární město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, je HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH CEST při zajišťování paliativní péče.

Již samotný název vyjadřuje snahu o spolupráci mezi různými poskytovateli zdravotní i sociální péče. A také hledání společné řeči pacienta, jeho blízkých a odborných specialistů, i odborníků v rámci mezioborové spolupráce.

Ptát se, naslouchat, rozumět si, sdílet příklady dobré praxe – to vše nás může obohatit a pomoci nám poskytovat lepší péči.

Organizátorem akce je Odbor zdraví Magistrátu města Brna, e-mail: paliativnikonference@brno.cz.

Ke stažení:

Videozáznam konference:

Paliativní konference 2022 – Dopolední program
Paliativní konference 2022 – Workshop I. Paliativní péče v nemocnici
Paliativní konference 2022 – Workshop II. Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Paliativní konference 2022 – Workshop III. Dětská paliativní péče