PALIATIVNÍ PÉČE V PRAXI

9:00 – 16:30 h. | Nová radnice, Brno

online přenos konference najdete na tomto odkaze

Hlavním tématem a také podtitulem letošního šestého regionálního setkání odborníků a zájemců o oblast paliativní péče, které pořádá statutární město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem, jsou poznatky a zkušenosti získané při zajišťování PALIATIVNÍ PÉČE V PRAXI.

Témata letošní konference jsou tak zaměřena jak na cílovou skupinu pro paliativní péči, tak také na ty, kteří jí poskytují. Potřebu paliativní péče je nutné předpokládat u pacientů v pokročilých a konečných stadiích tzv. paliativně relevantních diagnóz, které jsou příčinou úmrtí ve více než 80 % všech úmrtí v České republice. V Jihomoravském kraji to bylo v roce 2018 celkem 9.895 úmrtí. Je proto dobře, že se v našem regionu síť poskytovatelů paliativní péče rozšiřuje. Spolupráce i návaznost služeb, zdravotních i sociálních, jsou pro zajištění kontinuity péče o pacienty a blízké velice důležité. Péče se děje na tzv. zdravotně sociálním pomezí a vyžaduje mezioborovou spolupráci.
Letošní regionální konference paliativní péče v Brně je tedy další příležitostí k zastavení se, sdílení zkušeností i hledání nových cest.


Organizátorem akce je Odbor zdraví Magistrátu města Brna, e-mail: paliativnikonference@brno.cz.

Záštitu nad konferencí převzala MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., členka Zastupitelstva města Brna pověřená plněním úkolů v oblasti zdravotnictví.

Ke stažení:

Upozornění pro registrované účastníky:

Stejně jako v loňském roce budou i letos vydávány účastníkům registrovaným minimálně na dopolední program stravenky Ticket Restaurant, které budou moci využít během přestávky na oběd v některé z restaurací v okolí Dominikánského náměstí.
Mapku a seznam provozoven najdete na tomto odkaze.