Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Téma letošního 16. ročníku: „Ztráty a nálezy“.

Město Brno podpoří tuto kampaň především propagačními aktivitami – informačním letákem s programem všech akcí (tyto akce budou mít různé pořadatele, samo město Brno je nepořádá) a vyvěšením propagačního banneru Národního týdne manželství na budově Nové radnice na Dominikánském náměstí v týdnu, který na letošní Národní týden manželství připadá.

Více na www.tydenmanzelstvi.cz a www.brno-prorodiny.cz