Hlavním tématem letošní kampaně Brněnské dny bez úrazu je PREVENCE PÁDŮ

Odbor zdraví Magistrátu města Brna inicioval a financoval vytvoření dvou výukových programů – Parkour pro děti a mládež aneb prevence pádů a Parkour pro seniory aneb prevence pádů. Programy realizuje In Motion Academy, s.r.o., ve spolupráci se spolkem Jsemsen. Odborným garantem je Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity.

Edukační materiály vám ukáží, jak budovat svou zdatnost, obratnost a orientaci v prostoru tak, aby byl náš každodenní pohyb bezpečnější, abychom byli schopni aktivně předcházet případným pádům a zraněním. Základní prvky prevence pádů, jejichž nácvik je předmětem programů, jsou podrobně popsány a zobrazeny v připojených příručkách praktických dovedností Parkour pro děti a mládež a Parkour pro seniory aneb prevence pádů. Postupně budeme edukační materiály doplňovat o videa s nácvikem jednotlivých dovedností.

Kurzy Parkour pro děti a mládež aneb prevence pádů byly v podobě voucherů předány na slavnostním vyhlášení vítězům výtvarné soutěže Prevencí proti nemoci (soutěž pro základní a střední školy byla vyhlášena v rámci prvního ročníku kampaně Brněnské dny prevence). Kurz absolvovala celá třída, jejíž zástupce v dané kategorii vytvořil nejlepší dílo.

V rámci kampaně byly realizovány tři kurzy Parkour pro seniory aneb prevence pádů.

Podívejte se, jak může pomoci parkour v prevenci pádů:

Ke stažení:

Parkour pro děti a mládež – výuková videa

Parkour pro seniory – výuková videa