náměstí Svobody, 10:00 – 18:00 h.

Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Pokud ne, zastavte se na Svoboďáku.

Akce je zaměřena na problematiku života osob se sluchovým znevýhodněním: upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým znevýhodněním a na způsoby, jak je překonat.

Cílem akce je zvýšit povědomí o sluchovém znevýhodnění a o zajímavém a rozmanitém světě neslyšících. Na akci se představí organizace, které lidem s tímto znevýhodněním pomáhají. Dozvíte se tak například, kdy je vhodné zajít k lékaři, jak poznat sluchovou vadu, jak komunikují neslyšící a jak se žije ve světě ticha.

Čeká na vás bohatý program:

  • rozhovory s osobami se sluchovým znevýhodněním,
  • besedy s odborníky,
  • divadelní představení,
  • ukázka kompenzačních pomůcek a orientačního vyšetření sluchu pomocí přenosného audiometru,
  • hudební vystoupení a další aktivity.

Záštitu nad akcí převzali RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna, a Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed.

Ke stažení:

Poděkování:

Město Brno prostřednictvím Odboru zdraví děkuje všem, kteří se s námi ve středu 6.9.2023 zúčastnili 2. ročníku „Neslýchané akce“. Byla to obrovská jízda!

Pevně věříme, že každý z Vás si odnesl tolik potřebné informace a rady o sluchovém znevýhodnění.

Velké poděkování patří všem organizacím, které se akce zúčastnily, podpořily ji a zároveň prezentovaly svoji činnost.

Těšíme se za rok na další skvělou spolupráci!!!