17:00 – 20:00 h. | Hvězdárna a planetárium Brno

Statutární město Brno, prostřednictvím Odboru zdraví uspořádalo dne 2.10.2023 k Mezinárodnímu dni pečujících slavnostní večer plný hudby, pořádaný jako vyjádření díků všem, kdo pečují o své blízké a věnují čas svým blízkým nemocným. Pečující oslavili tento den společně s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem v sále digitária Hvězdárny a planetária Bno na Kraví hoře.

Velké poděkování patří Jiřímu Pavlicovi a Hradišťanu za podporu večera a krásný hudební zážitek, Hvězdárně a planetáriu Brno za podporu celé akce a za uvítání celé akce ve svých prostorách.

Poděkování za podporu patří také MUDr. Dagmar Seidlové, Ph.D., člence zastupitelstva statutárního města Brna, a spolupracujícím organizacím Klára pomáhá z.s., Diakonie Brno, Svaz tělesně postižených, Unie pečujících a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR z.s.

Děkujeme, že pomáháte!

Fotogalerie: