Odbor zdraví MMB vás zve na odborný seminář z cyklu vzdělávacích seminářů pro chůvy, předškolní pedagogy, pečující osoby.

Účastníci semináře se seznámí s postupem a způsobem sledování vývoje dítěte v přirozených i připravených podmínkách a s jejich vyhodnocováním. Dále se zaměří na profesionální přípravu podnětného prostředí, evaluaci a metody komunikace pečujících osob s rodiči.
Seminář vychází z právních předpisů upravujících standardy kvality péče o dítě v DS. Nabídne část teoretickou a praktickou, kde si účastníci budou moci připravit vhodný formulář sledování vývoje dítěte pro jejich konkrétní DS. Část semináře bude věnována kontrolním mechanismům ze strany MPSV.

Seminář pořádá Filiánek, z.s., za podpory statutárního města Brna.

Seminář se bude konat v pátek 15. března 2024 v době od 8:00 do 12:00 h. v budově Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 v místnosti č. 111 (1. poschodí).

Ke stažení:

Pozvánka s programem ke stažení.