Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging každý rok v březnu vyhlašuje Národní týden trénování paměti. Letos je vyhlášen na týden od 11. do 17. března.

Akce je součástí celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain awareness Week), kterou pořádá organizace Dana Aliance for the Brain Iniciative v New Yorku od roku 1996. Cílem Národního týdne trénování paměti je seznámit veřejnost s problematikou a technikou tréninku paměti.

V rámci Národního týdne trénování paměti se v Brně budou konat kurzy s aktivní ukázkou trénování paměti.

Statutární město Brno se pravidelně do této kampaně zapojuje a Odbor Zdraví Magistrátu města Brna v jeho rámci organizuje kurzy, na které bychom Vás rádi pozvali.

Odbor zdraví Magistrátu města Brna

Praktický trénink paměti – kurz

Vybrat si můžete ze dvou termínů: 
pondělí 11. 3. 2024 od 10:00 h. do 11:30 h.
čtvrtek 21. 3. 2024 od 10:00 h. do 11:30 h.

Místo konání:
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno, zasedací místnost č. 111, 1. patro.

Vstup na kurzy je zdarma.

Mozek funguje jako sval, potřebuje trénovat. Trénování paměti udržuje mentální kondici a svěží mysl.
Zajímá Vás, co je vlastně paměť, kognitivní funkce mozku, jaké máme druhy paměti nebo jak každodenně a jednoduše svou paměť trénovat? Pokud ano, tak si přijďte trénování paměti zdarma vyzkoušet.
Absolventi obdrží motivační pracovní listy a osvědčení o absolvování kurzu.
S sebou: psací potřeby, brýle

Program:
Co je vlastně paměť anebo co by…kdyby…
Kognitivní funkce našeho mozku, druhy pamětí.
Praktický nácvik trénování paměti.
Jak můžeme jednoduše, každodenně naši paměť procvičovat.
Motivační pracovní list.
Rozloučení, vydání Osvědčení.

Kurz povede lektorka Ing. Jana Benešová, trenérka paměti I. stupně, ČSTPMJ, Filiánek, z.s., Brno

Zaregistrovat se můžete do 7. 3. 2024 na e-mail: svitilova.marketa@brno.cz nebo telefonicky, a to do konce února, tj. 29. 2. 2024 na tel. 542 172 474 a dále potom do 7. 3. 2024 na tel. 542 172 434.


KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 2024 V KJM – přednášky

úterý 12. 3. 2024 | 10:15 – 12:00

Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, 602 00 Brno-střed – Velký sál v 5. NP.

čtvrtek 14. 3. 2024 | 10:00 – 12:00

Mahenův památník, Mahenova 8, 602 00 Brno-střed, Stránice

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – lekce

středa 14. 2. 2024 | 10:15 – 12:00
středa 21. 2. 2024 | 10:15 – 12:00
středa 28. 2. 2024 | 10:15 – 12:00
středa 6. 3. 2024 | 10:15 – 12:00

Ústřední knihovna KJM, Kobližná 4, 602 00 Brno-střed – Velký sál v 5. NP

Kurz trénování paměti pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Hanzalové, tel.: 542 532 161, hanzalova@kjm.cz

Cena jedné lekce je 200 Kč.

PAMĚŤOHRANÍ – jarní pokračovací seminář

čtvrtek 22. 2. 2024 | 10:00 – 11:30
čtvrtek 7. 3. 2024 | 10:00 – 11:30
čtvrtek 21. 3. 2024 | 10:00 – 11:30
čtvrtek 4. 4. 2024 | 10:00 – 11:30
čtvrtek 18. 4. 2024 | 10:00 – 11:30
čtvrtek 2. 5. 2024 | 10:00 – 11:30

Vondrákova 15, 635 00 Brno-Bystrc

Kurz trénování paměti pod vedením lektorky Jany Šubrové.

pátek 17. 3. 2023 od 10:00 h.

Pobočka KJM v Tuřanech, Tuřanské náměstí 1, 602 00 Brno-Tuřany

Semináře trénování paměti pod vedením lektorky Lucie Dezortové, DiS.
Kontakt pro nové zájemce: 733 506 958


DIAKONIE ČCE

V rámci aktivit kontaktního místa České alzheimerovské společnosti nabízí Diakonie ČCE celoročně následující služby:

  • Informační materiály s tématikou demence.
  • Osobní a telefonické poradenství na toto téma.
  • Setkávání svépomocné skupiny – tzv. Čaje o páté.
  • Vyšetření paměti – primárně určeno pro osoby kolem 60 let věku a starší.

Všechny nabízené aktivity jsou zdarma.

Více informací podá:
Mgr. Lada Žertová
tel. +420 734 166 378
km.brno@diakoniebrno.cz