Odbor zdraví MMB si pro Vás připravil osvětovou kampaň Brno narůžovo, která je zaměřená na prevenci a včasnou léčbu onkologických onemocnění. Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o rakovině prsu a zdůraznit prevence v boji s tímto nejčastějším onkologickým onemocněním u českých žen.

Kampaň poběží v říjnu 2022 a v jejím průběhu je pro veřejnost připraveno několik akcí.

Odborným garantem kampaně je Masarykův onkologický ústav.

Záštitu nad kampaní převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Program:

V rámci kampaně jsme si pro Vás připravili výstavní panely na Malinovského náměstí s informacemi o výskytu, rizicích a prevenci rakoviny prsu a možnostech pomoci.

Studenti LF MUNI Vás na svých stáncích seznámí se základními informacemi o rakovině prsu, varlat a děložního čípku. Pomocí modelů se naučíte základy samovyšetření prsou a varlat. S rakovinou děložního čípku je úzce spojen virus HPV, dozvíte se, jak se virus přenáší a jaké jsou projevy této infekce, jak dbát na prevenci i jak postupovat při prvních příznacích onemocnění. Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022 od 16:00 hod. na Malinovského náměstí v prostoru před Mahenovým divadlem.

V Divadle Bolka Polívky se v úterý 11. října 2022 od 16:00 hod. uskuteční debata na téma prevence rakoviny prsu z pohledu pacientek. Řečníci: pacientky a Mgr. Štěpánka Pokorná, ředitelka společnosti Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., MUDr. Markéta Palácová, onkoložka MOÚ, Mgr. Petra Bučková, psycholožka FN Brno.

Ve čtvrtek 13. října od 18:00 hod. se nasvítí budovy v Brně na růžovo (např. Bakešův pavilon Masarykova onkologického ústavu, balkon Mahenova divadla, vodotrysky před Janáčkovým divadlem, Divadlo Bolka Polívky, Hotel International, Věž architektů a další).

V prostorách MMB na Malinovského náměstí 3 v místnosti č. 111 pro Vás bude připravena v úterý 18. října 2022 od 15:30 hod. přednáška s názvem „Výživa pro zdravá prsa“, kterou přednese Mgr. Nikola Prokešová, nutriční terapeutka z NCO NZO.


Ke stažení:

Fotogalerie:

Výstavní panely s informacemi o rakovině prsu, Malinovského náměstí.
Akce dne 6. 10. 2022 na Malinovského náměstí.
Akce dne 6. 10. 2022 na Malinovského náměstí.
Nasvícení balkonu Mahenova divadla dne 13. 10. 2022.
Nasvícení světelné fontány před Janáčkovým divadlem dne 13. 10. 2022.
Nasvícení Divadla Bolka Polívky dne 13. 10. 2022.
Debata o rizicích rakoviny prsu z pohledu pacientek, Divadlo Bolka Polívky, dne 11. 10. 2022.
Debata o rizicích rakoviny prsu z pohledu pacientek, Divadlo Bolka Polívky, dne 11. 10. 2022.