Odbor zdraví MMB si pro Vás připravil osvětovou kampaň Brno narůžovo, která je zaměřená na prevenci a včasnou léčbu onkologických onemocnění. Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o rakovině prsu a zdůraznit prevence v boji s tímto nejčastějším onkologickým onemocněním u českých žen.

Kampaň poběží v říjnu 2022 a v jejím průběhu je pro veřejnost připraveno několik akcí.

Odborným garantem kampaně je Masarykův onkologický ústav.

Záštitu nad kampaní převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Program:

V rámci kampaně jsme si pro Vás připravili výstavní panely na Malinovského náměstí s informacemi o výskytu, rizicích a prevenci rakoviny prsu a možnostech pomoci.

Studenti LF MUNI Vás na svých stáncích seznámí se základními informacemi o rakovině prsu, varlat a děložního čípku. Pomocí modelů se naučíte základy samovyšetření prsou a varlat. S rakovinou děložního čípku je úzce spojen virus HPV, dozvíte se, jak se virus přenáší a jaké jsou projevy této infekce, jak dbát na prevenci i jak postupovat při prvních příznacích onemocnění. Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2022 od 16:00 hod. na Malinovského náměstí v prostoru před Mahenovým divadlem.

V Divadle Bolka Polívky se v úterý 11. října 2022 od 16:00 hod. uskuteční debata na téma prevence rakoviny prsu z pohledu pacientek. Řečníci: pacientky a Mgr. Štěpánka Pokorná, ředitelka společnosti Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., MUDr. Markéta Palácová, onkoložka MOÚ, Mgr. Petra Bučková, psycholožka FN Brno.

Ve čtvrtek 13. října od 18:00 hod. se nasvítí budovy v Brně na růžovo (např. Bakešův pavilon Masarykova onkologického ústavu, balkon Mahenova divadla, vodotrysky před Janáčkovým divadlem, Divadlo Bolka Polívky, Hotel International, Věž architektů a další).

V prostorách MMB na Malinovského náměstí 3 v místnosti č. 111 pro Vás bude připravena v úterý 18. října 2022 od 15:30 hod. přednáška s názvem „Výživa pro zdravá prsa“, kterou přednese Mgr. Nikola Prokešová, nutriční terapeutka z NCO NZO.

Ke stažení:

Fotogalerie:

Video: Rakovina prsu a zdraví – debata pacientek, lékařky a psycholožky