U příležitosti oslav svátku rodiny, ke kterému se vztahuje celorepubliková kampaň Týden pro rodiny, se 9. května 2022 uskutečnil pod záštitou 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka kulatý stůl „Rodina-tým pro život“.
Setkání se účastnili zástupci samospráv a organizací věnujících se podpoře rodin ve městě Brně.