Urban centrum Brno


Nemějte obavu a přijďte s námi zažít prevenci.

Odbor zdraví MMB spolu s Masarykovým onkologickým ústavem srdečně zvou na interaktivní výstavu zaměřenou na prevenci onkologických onemocnění.

Je smutným faktem, že na zhoubný nádor každý rok v naší zemi zemře přes 27 tisíc občanů.
A je pravdou, že více než polovině těchto úmrtí je možné předejít a zabránit tak zcela zbytečným ztrátám. Přibližně polovina všech případů rakoviny vzniká totiž z ovlivnitelných faktorů nebo může být zjištěna včas, kdy je šance na trvalé vyléčení velmi vysoká a léčba může být snadná. Správný životní styl může napomoci k eliminaci vzniku onkologických onemocnění až o 75 %.

Unikátní naučná výstava seznamuje s aktuálními informacemi o nádorech, vysvětlí rizikové faktory jejich vzniku, přinese nejnovější poznatky o onkologické prevenci a současně nabídne pomoc pro zlepšení životního stylu, jenž zde hraje důležitou roli.


Prevence nic nestojí, ale má cenu života.

Více informací o výstavě a doprovodném programu zde.