Výtvarná soutěž Prevencí proti nemoci byla součástí celoměstské kampaně Brněnské dny prevence a byla určena pro žáky základních a středních škol v Brně. Tematicky byla soutěže zaměřena na prevenci zdraví a péči o něj, na prevenci civilizačních chorob.

Soutěž měla tři kategorie – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední školy. Do soutěže se zapojilo celkem 19 základních a středních škol, které odevzdaly na 170 výtvarných děl svých žáků.

V úterý 14. června 2022 od 15:00 se v prostorách Masarykova onkologického ústavu uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen vítězům.

Zároveň bude zahájena výstava vítězných výtvarných děl, která bude veřejnosti volně přístupná do 23. června 2022 a na kterou jste srdečně zváni.

Děkujeme všem zapojeným školám a jejich žákům za účast v soutěži, poděkování patří také Masarykově onkologickému ústavu a ZOO Brno.

Fotogalerie – vítězné práce

Fotogalerie – vyhlášení vítězů a předávání cen