Björnsonův sad, 10:00-18:00 h.

Celodenní osvětová akce, během které se dozvíte více o příčinách poranění míchy. Klienti společně s ergoterapeuty ParaCENTRA Fenix vám poví o životě na vozíku a své životní příběhy. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný interaktivní program.

Program bude zpestřen vystoupením žáků Základní umělecké školy Pavla Křížkovského.

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka primátorky statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka.