náměstí Svobody, 10:00 – 18:00 h.

Akce je zaměřena na problematiku osob se sluchovým postižením: upozorňuje na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a na způsoby, jak je překonat.

Jejím hlavním cílem je šířit základní informace o světě osob se sluchovým postižením mezi širokou veřejnost a pomoci lidem uvědomit si, s jakými překážkami se neslyšící každý den potýkají. Akce bude doprovázena bohatým doprovodným programem, např. malým divadelním představením, hudebním vystoupením Jaroslava Dolníka, zpěváka, kytaristy, bubeníka a účastníka Superstar 2020, a dalšími osobnostmi.

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík.

Ke stažení:

Video: