náměstí Svobody, 10:00 – 18:00 h.

Akce je  zaměřena na problematiku osob se zrakovým postižením a věnuje se především osvětě veřejnosti v oblasti nabídnutí pomoci osobám se zrakovým postižením a představení prostorové orientace.

Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík.