Statutární město Brno vás zve na již 17. ročník kampaně Národní týden manželství, který letos nese téma „Manželské kontrasty“.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa.

Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zdůraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jakožto předpokladů dobrého manželství a zároveň i motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství.

Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ze vztahu vytratilo.

Brněnské organizace si pro vás připravily v týdnu od 13. do 19. února několik zajímavých akcí, z nichž některé z nich jsou uvedeny v informačním letáku.

Více informací a inspirace najdete na www.tydenmanzelstvi.cz.

Ke stažení: