od 15:00 h. | Bon Bon Café, náměstí Míru 374/2, Brno

Přijďte si s nevidomými popovídat u dobrého kafe o životě!

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-sever, oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Brno-střed ve spolupráci s Odborem zdraví, Magistrátu města Brna připravili osvětovou akci Kafe trochu jinak.

Cílem akce je odbourat bariéry mezi zrakově znevýhodněnými lidmi a běžnou populací a obohatit tak své zkušenosti v přirozeném prostředí. V kavárně bude vyhrazený prostor se stolečky, ke kterým se vždy posadí jeden nevidomý respondent a příchozí hosté budou v přirozeném prostředí kavárny mít možnost si s ním pohovořit o jeho životě.

Záštitu nad akcí převzal člen Rady města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ke stažení: