15:00 – 18:00 h. | Zelný trh

Letošní kampaň je věnována 90. výročí Úrazové nemocnice v Brně.

Historii Úrazové nemocnice v Brně nám přiblíží prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., o poúrazové rehabilitaci pak krátce pohovoří prim. MUDr. Hana Vavrušová z Rehabilitačního centra Úrazové nemocnice v Brně.

Primářka Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., následně pojedná o důležitosti krve v péči o pacienta po úraze.

Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D., z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity předvede cvičení fyzické zdatnosti pro seniory.

Maria Brindzáková z Aplikace Záchranka nás seznámí s používáním a důležitostí aplikace a příklady jejího použití a tím i možnosti záchrany lidského života.

Zástupci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje přistaví sanitku a seznámí nás s poúrazovou první pomocí i svojí prací záchranářů.

Český červený kříž bude mít také svůj stánek, kde přiblíží zájemcům práci této organizace.

Prezentace práce jednotlivých účastníků bude realizována formou talk show, kterou povede moderátor Ondra Blaha.

Program bude doplňovat svými písněmi herečka a zpěvačka Alena Antalová a skladatel, textař, zpěvák a pianista Alex Anders.

Pro děti bude připraven krokodýl ke hraní.

Záštitu nad kampaní převzala členka zastupitelstva města Brna pro plnění úkolů v oblasti zdravotnictví MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., a ministr zdravotnictví České republiky prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, kteří také přednesou úvodní slovo.

Ke stažení: