Formuláře


Žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Brna lze podávat výhradně na formuláři předepsaném pro daný dotační program. Struktura formuláře žádosti je zpracována s ohledem na požadavky dané jednotlivými dokumenty upravujícími poskytování dotací z rozpočtu města Brna.
Pro vyplnění formuláře je nutné mít na počítači nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler, pro její bezplatné stažení a následnou instalaci použijte odkaz zde.
Manuál pro instalaci aplikace Software602 Form Filler naleznete zde.